Dụng cụ kiểm tra chuẩn đoán

Dụng cụ kiểm tra chuẩn đoán dùng kiểm tra hoặc chuẩn đoán những bệnh lý, triệu chứng thông thường đơn giãn giúp dễ dàng hơn trong việc điều trị bệnh