Thuốc suyễn

Thuốc suyễn giúp cắt cơn suyễn, chấm dứt cơn ho khò khè khó thở