Các thuốc thần kinh khác

Các thuốc thần kinh khác không liệt kê vào các nhóm khác trong nhóm các thuốc thần kinh. Nhóm này bao gồm các thuốc giả phó giao cảm (Parasympathomimetics), các thuốc điều trị các rối loạn gây nghiện, thuốc điều trị chóng mặt, các ganglioside, các dẫn xuất của ganglioside và nhiều thuốc khác