Thuốc hưng phấn thần kinh

Thuốc hưng phấn thần kinh giúp tăng hưng phấn cảm xúc vui vẻ, yêu đời, tăng tự tin, loại bỏ cảm giác ưu tư buồn phiền