Thuốc ức chế-an thần

Thuốc ức chế-an thần có tác dụng trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương để tạo sự kích thích hoặc ức chế thần kinh với mục đích phòng và chữa bệnh