Thuốc tê mê

Thuốc tê mê thường được dùng trong các bệnh viện hay phòng mạch để hỗ trợ điều trị đặc biệt là trong giải phẩu