Kháng viêm dùng ngoài

Kháng viêm dùng ngoài được chỉ định dùng tại chỗ đối với một số trường hợp khó khăn hoặc không cần thiết trong đường uống