Thuốc kháng sinh-kháng nấm-kháng virus

Thuốc kháng sinh-kháng nấm-kháng virus được chỉ định điều trị tuân thủ theo đơn thuốc của Bác Sỹ để có hiệu quả tối đa và tránh hiện tượng kháng thuốc