Thuốc ức chế thụ thể BETA

Thuốc ức chế thụ thể BETA (hay thuốc chẹn beta, beta blocker) tác dụng điều nhịp tim, kích thích cơ tim, dẫn truyền thần kinh cơ tim và co sợi cơ âm tính