Thuốc tĩnh mạch-trĩ

Thuốc tĩnh mạch-trĩ dùng điều trị các bệnh lý liên quan đến tĩnh mạch như suy giãn tĩnh mạch, trĩ nội, trĩ ngoại...