Thực phẩm chức năng nhập khẩu từ Châu Âu

Thực phẩm chức năng nhập khẩu từ Châu Âu từ các nước phát triển khác như Anh, Pháp, Đức..,