Thực phẩm chức năng - Nhà thuốc Từ Phương

Cơ thể cần hơn 40 loại dưỡng chất cho 1 ngày hoạt động của các chức năng khác nhau. Mong đợi nguồn dinh dưỡng thiết yếu từ thức ăn là không đủ về hàm lượng và chủng loại. Cốt lõi của việc tự chăm sóc là một chế độ ăn uống lành mạnh, trong sạch, tập thể dục và ứng dụng chính xác các chất dinh dưỡng từ nguồn thực phẩm bổ sung.